028.3831.3123

VỢ SINH, CHỒNG VẪN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội (gọi tắt là “Luật BHXH”) thì khi vợ sinh con, lao động nam vẫn được hưởng chế độ thai sản, cụ thể:

  1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Luật BHXH thì điều kiện để lao động nam được hưởng chế độ thai sản là:

(i) Đang đóng bảo hiểm xã hội;

(ii) Có vợ sinh con.

Thai sản nam

  1. Được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật BHXH thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian như sau:

(i) 05 ngày làm việc;

(ii) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

(iii) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

(iv) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Ngoài ra, tại các khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 34 Luật BHXH cũng quy định trường hợp mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì tùy trường hợp cụ thể lao động nam sẽ được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ hoặc được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

  1. Trợ cấp một lần khi sinh con

Bên cạnh các chế độ được hưởng tại Điều 34 Luật BHXH, trường hợp mẹ sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH.

Trên đây là quy định về chế độ thai sản của lao động nam đối với trường hợp vợ sinh con. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Điện thoại: 028.38313123 hoặc Email: thanh.tplaw@gmail.com để được giải đáp thắc mắc./.

Chuyên viên pháp lý: LÊ QUỐC VIỆT