LUẬT SƯAnh Trinh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp | Thương mại | Đất đai | Hình sự | Lao động | Hợp đồng

Đào tạo & Hoạt động chuyên môn:

  • Cử nhân Luật Kinh tế – Khoa Luật Kinh tế ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  • Học viện Tư Pháp – Nghiệp vụ hành nghề Luật sư

Email: trinh.vo@tplaw.vn

Với nhiệt huyết và niềm đam mê nghiên cứu pháp luật, Trình đã tự trang bị cho mình kiến thức chuyên môn và xã hội cần thiết để hỗ trợ các luật sư trong TP Law Firm. Với định hướng trở thành một luật sư chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh – thương mại, sau khi tốt nghiệp trường luật, Trình đã hoàn thành khóa đào tạo Nghiệp vụ luật sư tại Học viện Tư pháp và hiện đang là luật sư tập sự tại TP Law Firm. Trong quá trình tập sự tại TP Law Firm, Trình đã tham gia hỗ trợ giải quyết nhiều vụ án trong các lĩnh vực khác nhau như: Đầu tư, Kinh doanh, Hôn nhân Gia đình, Lao động, Hợp đồng, Đất đai, Hình sự,…