028.3831.3123

TIÊU CHUẨN ĐỂ TRỞ THÀNH THẨM PHÁN

Thẩm phán – là một trong những nghề nghiệp cao quý, là niềm mơ ước của rất nhiều người. Việc trở thành người “cầm cân nảy mực” bảo vệ công lý luôn là một công việc đáng tự hào. Vậy để trở thành Thẩm phán, bạn cần có những điều kiện và tiêu chuẩn gì?

Thứ nhất, tiêu chuẩn để trở thành Thẩm phán được quy định chi tiết tại Điều 67 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, cụ thể:

Điều 67. Tiêu chuẩn Thẩm phán

  1. Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.
  2. Có trình độ cử nhân luật trở lên.
  3. Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử.
  4. Có thời gian làm công tác thực tiễn pháp luật.
  5. Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Thẩm phán có các ngạch như: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp. Chức danh Thẩm phán do Chủ tịch nước bổ nhiệm để làm nhiệm vụ xét xử.

Thứ hai, điều kiện để có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp: Phải có đủ tiêu chuẩn tại Điều 67 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và có đủ các điều kiện như sau:

– Có thời gian làm công tác pháp luật từ 05 năm trở lên;

– Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;

– Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp.

Người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp thuộc Tòa án quân sự.

Thứ ba, điều kiện để có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp: Phải là người có đủ tiêu chuẩn tại Điều 67 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và có đủ các điều kiện như sau:

– Đã là Thẩm phán sơ cấp từ đủ 05 năm trở lên hoặc đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 13 năm trở lên trong trường hợp do nhu cầu cán bộ của TAND;

– Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của luật tố tụng;

– Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp.

Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trên nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán trung cấp thuộc Tòa án quân sự.

Thứ , điều kiện để có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp: Phải người có đủ tiêu chuẩn tại Điều 67 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và có đủ các điều kiện sau đây:

– Đã là Thẩm phán trung cấp từ đủ 05 năm trở lên hoặc đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 18 năm trở lên trong trường hợp do nhu cầu cán bộ của TAND.

– Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao, của Tòa án quân sự trung ương theo quy định của luật tố tụng;

– Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp.

Người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp thuộc Tòa án quân sự.

Trong trường hợp đặc biệt, người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều động đến để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, tuy chưa đủ thời gian làm công tác pháp luật nhưng có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 67 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và điều kiện “Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao, Tòa án quân sự trung ương theo quy định của luật tố tụng” thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp; nếu người đó là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp các Tòa án quân sự.

Thứ năm, điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: Phải là người có đủ tiêu chuẩn tại Điều 67 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

– Đã là Thẩm phán cao cấp từ đủ 05 năm trở lên;

– Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của luật tố tụng.

Người không công tác tại các Tòa án nhưng giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan, tổ chức trung ương, am hiểu sâu sắc về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao hoặc là những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về pháp luật, giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan, tổ chức và có uy tín cao trong xã hội, có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của luật tố tụng thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Trên đây là một số quy định liên quan đến các điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành Thẩm phán. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về số điện thoại 028.3831 3123 hoặc email: thanh.tplaw@gmail.com để được giải đáp./.

 

Luật sư: VÕ VƯƠNG KHÁNH TRÌNH