028.3831.3123

Có được quay phim, chụp hình công an, cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ?

Chào Luật sư, tôi có quyền quay phim, chụp hình Công an, Cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ không?

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty luật TNHH Thanh & Cộng sự. Chúng tôi xin trả lời thắc mắc của bạn như sau:

Không có quy định nào của pháp luật cấm công dân quay phim chụp ảnh các lực lượng chức năng, công chức đang làm việc và nguyên tắc chung là công dân được làm tất cả những gì luật không cấm. Trước đây, Công văn 1042 có ra quy định về việc quay phim chụp ảnh cảnh sát giao thông. Nhưng sau đó, do Công văn này có dấu hiệu vượt thẩm quyền nên Công văn số 2315 đã ra đời để hủy quy định này tại Công văn 1042.

Như vậy, nếu tại địa điểm công an, cảnh sát giao thông và các lực lượng khác đang làm nhiệm vụ không cắm biển “khu vực cấm”, “cấm quay phim chụp ảnh”, v.v.., hay không liên quan đến bí mật Quốc gia, thì bạn có quyền quay phim chụp ảnh họ.

Có một số Công an, Cảnh sát giao thông dựa vào Điều 31 Bộ luật Dân sự – Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, để cấm và cản trở người khác quay phim chụp ảnh họ khi họ đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, lý luận như vậy là không có cơ sở. Việc quay phim chụp ảnh các lực lượng chức năng, công chức khi đang làm nhiệm vụ không phải là ghi hình ảnh riêng tư của cá nhân mà là ghi hình ảnh công vụ của cơ quan, cá nhân đại diện cho Nhà nước tại nơi công cộng, và việc đó hoàn toàn có thể coi là một loại hình thức giám sát. Công dân có quyền giám sát này theo Luật Công an Nhân dân và Luật Cán bộ công chức.

Khoản 3 Điều 5 Luật Công an Nhân dân: “Hoạt động của Công an nhân dân phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khoản 3 Điều 8 Luật Cán bộ công chức quy định về Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân: “Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân”.

Lưu ý: về nguyên tắc, công chức chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Như vậy, nếu bạn bị các lực lượng chức năng tịch thu tại chỗ máy quay, máy chụp ảnh của bạn khi bạn đang quay phim chụp ảnh các lực lượng này, bạn phải đề nghị họ viết lại biên bản lý do bị tịch thu.

Nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 08.6286.3477 để được tư vấn trực tiếp.

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng.

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

NGUYỄN THỊ THU THẢO