028.3831.3123

TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NỘI BỘ, CHUYÊN ĐỀ “TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH”

Sáng ngày 01/08/2020, TP LAW đã tổ chức buổi trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ nội bộ với chuyên đề “Tranh chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình”, cùng với sự tham gia của một chuyên gia pháp lý có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc giải quyết các vụ việc tranh chấp về dân sự, đất đai.

Tại buổi trao đổi, các thành viên đã thảo luận, trao đổi những vướng mắc gặp phải trong quá trình hành nghề luật. Qua đó, giúp các thành viên TP LAW có thêm những kiến thức về lý luận và thực tiễn liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình./.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ nội bộ: