028.3831.3123

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tôi có sở hữu 320m2 đất  tại Tiền Giang từ năm 2002, không có tranh chấp. Năm 2013 đoàn VLAP tiến hành đo đạc diện tích thực tế đang sở hữu và khai thác thì diện tích tổng cộng là 320+140 = 460m2 (có GCN). Để hợp thức hóa, đổi GCN QSDĐ tôi phải tiến hành những thủ tục nào? Cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Nộp tới cơ quan nào? Và phải mất thời gian bao lâu và chi phí bao nhiêu?

Nếu cơ quan đó trì hoãn, không giải quyết thì tôi khiếu nại ở đâu?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NNĐ- CP thì người sử dụng đất có thể được cấp đổi GCNQSDĐ do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất. Để được cấp đổi GCNQSDĐ người sử dụng đất cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ.

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính thì Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi GCNQSDD bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Người sử dụng đất gửi hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
Trong thời gian không quá bốn (04) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại các khoản 3, 4 và khoản 5 Điều 76 của Nghị định số 43/2014NĐ-CP và thẩm tra, xác nhận đủ điều kiện cấp đổi Giấy chứng nhận sau đó trình hồ sơ thông qua bộ phận Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời gian không quá hai (02) ngày, bộ phận Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận.
Trong thời gian không quá hai (02) ngày, Chủ tịch UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận đồng thời chuyển hồ sơ và Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
Trong thời gian không quá một (01) ngày, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao Giấy chứng nhận cho người được cấp Giấy chứng nhận.

Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Chi phí thực hiện: căn cứ thông tư 02/2014/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thì chi phí thực hiện cấp đổi GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh do HĐND tỉnh nơi có đất đai quy định.

Căn cứ Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại lần đầu được gửi đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính. Như vậy anh/chị có thể gửi đơn khiếu nại đến chính cơ quan mà anh/chị đã nộp hồ sơ đề nghị và có quyết định không giải quyết hoặc có hành vi trì trệ không giải quyết yêu cầu hợp pháp của anh/chị.

 

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

ĐOÀN THỊ THIÊN NGA