028.3831.3123

CÁC TRƯỜNG HỢP CẤM NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Khi thực hiện các giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất thì các bên tham gia giao dịch đều phải đáp ứng các điều kiện nhất định, cả từ phía người chuyển nhượng, tặng cho (người sử dụng đất) lẫn từ phía người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.

Ploughed field ( Filtered image processed vintage effect. )

Theo quy định pháp luật đất đai hiện hành, người sử dụng đất được phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 và người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho thì không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 191 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể, theo quy định tại Điều 191 Luật Đất đai năm 2013, nhà nước nghiêm cấm việc nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trong 04 (bốn) trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
  • Trường hợp 2: Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
  • Trường hợp 4: Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Trên đây là một số trường hợp, pháp luật đất đai hiện hành quy định không được phép nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý liên quan đến vấn đề trên vui lòng liên hệ TP LAW để được tư vấn theo thông tin sau: E-mail: info@tplaw.vn hoặc Điện thoại: 028 3831 3123 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty theo địa chỉ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM./.

Luật TRẦN THỊ SƯƠNG