028.3831.3123

ĐẤT CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÌ CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT KHÔNG?

Hỏi: Đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được Nhà nước bồi thường khi tiến hành thu hồi đất hay không?

Bài viết này, TP LAW sẽ giải đáp thắc mắc trên của Quý độc giả:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất khi có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai 2013. Theo đó, theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất khi có đủ 02 điều kiện sau:

(1) Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

(2) Đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như vậy, trường hợp đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất nếu có đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai 2013 thì đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp:

Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định có một trong các loại giấy tờ sau: (1) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp; (2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993; (3) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; (4) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993; (5) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật; (6) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất; (7) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có các giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: (1) Sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01/07/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai; (2) Được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp; (3) Phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2, Điều 77 Luật Đất đai 2013, trường hợp đất nông nghiệp đã được sử dụng trước 01/07/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai 2013 thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định của Luật Đất đai 2013.

Trên đây là các quy định của pháp luật liên quan đến việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý liên quan đến vấn đề trên vui long liên hệ TP LAW để được tư vấn theo thông tin sau: E-mail: info@tplaw.vn hoặc Điện thoại: 028 3831 3123 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty theo địa chỉ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM./.

Chuyên viên pháp lý: Lưu Thị  Ngọc