028.3831.3123

Đi làm vào ngày Quốc khánh 02/9 sẽ được hưởng lương như thế nào?

Theo lịch nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm 2018 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố thì dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 01/9 đến hết thứ Hai ngày 03/9.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm nay kéo dài 03 ngày chắc hẳn là cơ hội tốt để người lao động nghỉ ngơi, vui chơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên một số người lao động vẫn phải đi làm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9. Vậy người lao động đi làm vào ngày Quốc khánh 2/9 sẽ được hưởng lương như thế nào?

Hãy cùng TPLAW tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Thứ nhất, theo điểm c khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012 người lao động đi làm vào ngày lễ, ngày nghỉ sẽ được hưởng ít nhất bằng 300% tiền lương chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Cụ thể:

“Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

  1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

  1. c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

…”

Thêm vào đó tại điểm đ khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động sẽ được hưởng 100% tiền lương ngày của ngày nghỉ lễ, Tết. Cụ thể:

“Điều 115. Nghỉ lễ, tết

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

”.

Thứ hai, theo khoản 2 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 thì trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Cũng tại khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 nếu làm thêm giờ vào ban đêm, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày. Cụ thể:

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

  1. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
  2. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

…”

Như vậy, vào dịp lễ Quốc khánh 02/9 người lao động đi làm ngoài được hưởng ít nhất 300% tiền lương ra thì sẽ còn được hưởng 100% tiền lương ngày. Thêm vào đó, nếu người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường và sẽ được trả thêm ít nhất bằng 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề lao động, vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp./.

Chuyên viên pháp lý: BÙI VĂN LƯỢNG