028.3831.3123

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ LÀM VIỆC VẪN ĐƯỢC HƯỞNG NGUYÊN LƯƠNG

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ) thì trường hợp người lao động vì những lý do chính đáng hoặc những ngày lễ, tết thì được nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương, cụ thể:
-Nghỉ phép năm (nghỉ hằng năm): người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Tùy theo điều kiện làm việc người lao động có thể được nghỉ từ 12 đến 16 ngày làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày.
-Nghỉ lễ, tết, cụ thể:
+ Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
+ Tết Âm lịch: 05 ngày;
+ Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 04 dương lịch);
+ Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 05 dương lịch);
+ Ngày Quốc khánh: 01 ngày (ngày 02 tháng 09 dương lịch);
+ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 03 âm lịch).
-Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
-Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;
-Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.
Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc; ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương (kết hôn; con kết hôn; bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết) là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.
Ngoài ra, người lao động có thể được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.
Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề lao động vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: E-mail: thanh.tplaw@gmail.com, Điện thoại: 0903805552.

Chuyên viên pháp lý: NGUYỄN HOÀNG THANH TRÚC