028.3831.3123

TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2021

Bộ luật Lao động năm 2019 đã tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động so với Bộ luật Lao động năm 2012. Theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam (vào năm 2028) và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ (vào năm 2035). Theo đó, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Để hướng dẫn quy định này, ngày 18/11/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về độ tuổi nghỉ hưu, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP thì lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được thực hiện như sau:

Lao động nam Lao động nữ
Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu
2021 60 tuổi 03 tháng 2021 55 tuổi 04 tháng
2022 60 tuổi 06 tháng 2022 55 tuổi 08 tháng
2023 60 tuổi 09 tháng 2023 56 tuổi
2024 61 tuổi 2024 56 tuổi 04 tháng
2025 61 tuổi 03 tháng 2025 56 tuổi 08 tháng
2026 61 tuổi 06 tháng 2026 57 tuổi
2027 61 tuổi 09 tháng 2027 57 tuổi 04 tháng
Từ năm 2028 trở đi 62 tuổi 2028 57 tuổi 08 tháng
    2029 58 tuổi
    2030 58 tuổi 04 tháng
    2031 58 tuổi 08 tháng
    2032 59 tuổi
    2033 59 tuổi 04 tháng
    2034 59 tuổi 08 tháng
    Từ năm 2035 trở đi 60 tuổi

Trên đây là quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành về tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường. Mọi thắc mắc và/hoặc cần hỗ trợ pháp lý liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ TP LAW để được tư vấn theo thông tin sau: E-mail: info@tplaw.vn hoặc Điện thoại: 028 3831 3123 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty theo địa chỉ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM./.

Luật sư LÊ QUỐC VIỆT