028.3831.3123

THỜI GIAN VÀ MỨC LƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN THỬ VIỆC

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 (BLLĐ) thì trước khi giao kết Hợp đồng lao động, Người sử dụng lao động (NSDLĐ) và Người lao động (NLĐ) có thể thỏa thuận về việc làm thử và giao kết Hợp đồng thử việc. Thông qua giai đoạn thử việc, các Bên có thể đánh giá được mức độ phù hợp của công việc để tiến đến ký kết Hợp đồng lao động (xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn). Trong giai đoạn thử việc, thời gian thử việc và tiền lương được quy định như sau:

  1. Thời gian thử việc:

Theo quy định tại Điều 27 BLLĐ thì thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 (một) lần đối với 01 (một) công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

–           Không quá 60 (sáu mươi) ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên (khoản 1 Điều 27 BLLĐ);

–           Không quá 30 (ba mươi) ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ (khoản 2 Điều 27 BLLĐ);

–           Không quá 06 (sáu) ngày làm việc đối với công việc khác (khoản 3 Điều 27 BLLĐ).

*          Quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc: Trong thời gian thử việc, mỗi Bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà các Bên đã thoả thuận (khoản 2 Điều 29 BLLĐ).

*          Thông báo kết quả về việc làm thử: Trong thời hạn 03 (ba) ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với NLĐ làm công việc có thời gian thử việc quy định tại khoản 1 và 2 Điều 27 BLLĐ, NSDLĐ phải thông báo cho NLĐ kết quả công việc NLĐ đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ phải giao kết ngay Hợp đồng lao động với NLĐ.

Đối với NLĐ thử việc theo quy định tại khoản 3 Điều 27 BLLĐ, khi kết thúc thời gian thử việc NSDLĐ phải thông báo cho NLĐ kết quả công việc NLĐ đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì NSDLĐ phải giao kết ngay Hợp đồng lao động với NLĐ.

  1. Tiền lương trong thời gian thử việc:

Theo quy định tại Điều 28 BLLĐ thì tiền lương của NLĐ trong thời gian thử việc do các Bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

  1. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong thử việc:

Tùy hành vi vi phạm trong thử việc, NSDLĐ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ, cụ thể:

*          Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với NSDLĐ khi có một trong các hành vi sau đây:

–           Yêu cầu thử việc đối với NLĐ làm việc theo Hợp đồng lao động theo mùa vụ;

–           Không thông báo kết quả công việc NLĐ đã làm thử theo quy định của pháp luật.

*          Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây:

–           Yêu cầu NLĐ thử việc quá 01 (một) lần đối với 01 (một) công việc;

–           Thử việc quá thời gian quy định;

–           Trả lương cho NLĐ trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó;

–           Kết thúc thời gian thử việc, NLĐ vẫn tiếp tục làm việc mà NSDLĐ không giao kết Hợp đồng lao động với NLĐ.

*          Ngoài ra, tùy hành vi vi phạm mà NSDLĐ có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả đủ 100% tiền lương của công việc đó cho NLĐ.

Trên đây là quy định pháp luật liên quan đến vấn đề về thời gian và mức lương trong giai đoạn thử việc. Mọi thắc mắc và/hoặc cần hỗ trợ pháp lý liên quan đến vấn đề này vui lòng liên lạc TP LAW để được tư vấn miễn phí theo thông tin sau: E-mail: thanh.tplaw@gmail.com hoặc Điện thoại:  028. 3831 3123 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty theo địa chỉ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM./.

Chuyên viên pháp lý: LÊ QUỐC VIỆT