028.3831.3123

TRÌNH TỰ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Hiện nay, phần lớn các tranh chấp lao động là do người sử dụng lao động xử lý kỷ luật không đúng trình tự, thủ tục dẫn đến các bên phải dắt nhau ra Tòa và phần thiệt đa số thuộc về người sử dụng lao động. Công ty Luật TNHH Thanh và Cộng sự xin cung cấp đến bạn đọc trình tự xử lý kỷ luật lao động để các bên trong quá trình xử lý kỷ luật hạn chế sai sót dẫn đến tranh chấp không đáng có. Mọi thông tin cần tư vấn về kỷ luật lao động xin vui lòng liên hệ số điện thoại 028. 6286 3477.

Chuyên viên pháp lý: LÊ QUỐC VIỆT